Echo - Gabitet kardiologiczno-angiograficzny Szymon Mleczko

Zakres usług

Poradnia kardiologiczna i angiologiczna dorosłych


Diagnostyka ulatrasonograficzna serca (echokardiografia, UKG, TTE) w oparciu o najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wskazana głównie dla oceny anatomicznej serca, dużych naczyń (w tym aorty) i funkcji zastawek z obrazowaniem dwuwymiarowym, dopplera pulsacyjnego, ciągłego, tkankowego oraz kodowanego kolorem, w przebiegu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, choroby wieńcowej, wad wrodzonych oraz nabytych, nadciśnienia płucnego, kardiomiopatii.


Diagnostyka ultrasonograficzna naczyń:

  • USG z oceną przepływu (doppler) w naczyniach dogłowowych (tętnice szyjne, kręgowe) oraz odchodzących od łuku aorty (tętnice podobojczykowe, pień ramienno-głowowy), w miażdżycy (ocena zaawansowania zmian miażdżycowych), jako kwalifikacja do zabiegów wewnątrznaczyniowych i chirurgicznych, w schorzeniach neurologicznych (diagnostyka zasłabnięć, omdleń, zawrotów głowy, kontrola po udarach mózgu).
  • USG przezczaszkowe z oceną przepływu (doppler) w tętnicach mózgowych (TCD), w chorobach otępiennych, schorzeniach neurologicznych (kontrola po udarach mózgu).
  • USG z oceną przepływu (doppler) w naczyniach jamy brzusznej, jako diagnostyka opornego nadciśnienia tętniczego (obrazowanie tętnic nerkowych), zaawansowania zmian miażdżycowych i malformacji aorty oraz jej odgałęzień (zwężenia, niedrożności, tętniaki) i kwalifikacja do zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz chirurgicznych
  • USG z oceną przepływu (doppler) w tętnicach kończyn górnych i dolnych, w diagnostyce miażdżycy i ostatecznie ostrego i przewlekłego niedokrwienia (chromanie przystankowe)

Wizyta razem z badaniem USG w domu pacjenta, wychodząc naprzeciw osobom niemogącym dotrzeć do gabinetu – każdorazowo ustalana indywidualnie. Na terenie powiatu krakowskiego, zawierciańskiego, nowotarskiego.